Podmínky a ustanovení

Vítejte na myEVreview!

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti steps2next s.r.o., myEVreview.com.

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že přijímáte tyto všeobecné obchodní podmínky. Pokud s jakoukoli z podmínek a ustanovení uvedených na této stránce nesouhlasíte, přestaňte myEVreview používat.

Následující terminologie platí pro tyto všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a vyloučení odpovědnosti i pro všechny dohody: "Zákazník", "Vy" a "Váš" se vztahují k vám, osobě, která se na těchto webových stránkách registruje a souhlasí s podmínkami a ustanoveními společnosti. "Společnost", "My", "Naše" a "Nás" se vztahují k naší společnosti. "Strana", "Strany" nebo "My" odkazují jak na zákazníka, tak na nás. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném, množném, velkých a malých písmenech a/nebo v mužském/ženském rodě se považuje za zaměnitelné a proto se vztahuje ke stejné věci.

Cookies

Používáme cookies. Přístupem na myEVreview.com souhlasíte s používáním cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti steps2next s.r.o..

Většina interaktivních webů používá cookies ke stažení uživatelských dat při každé návštěvě. Cookies jsou používány našimi webovými stránkami pro povolení funkcí na konkrétních oblastech a usnadnění navigace návštěvníkům našich webových stránek. Někteří z našich partnerů pro reklamy/affiliate marketing mohou také používat cookies.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, společnost steps2next s.r.o. a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní duševní vlastnictví ke všem materiálům na myEVreview. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete získat přístup a používat myEVreview pro své osobní použití, ale podléháte omezením stanoveným v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Nesmíte:

Tato dohoda vstupuje v platnost k datu této smlouvy. Naše všeobecné obchodní podmínky byly vytvořeny s pomocí Generátoru smluvních podmínek a Generátoru zásad ochrany osobních údajů.

Uživatelský obsah

Tyto webové stránky poskytují uživatelům možnost zveřejňovat a sdílet obsah vytvořený uživateli, jako jsou hodnocení, další články, fotografie, videa, komentáře atd. steps2next s.r.o. nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nepřezkoumává obsah vytvořený uživateli před jeho zobrazením na webu. Obsah vytvořený uživateli nevyjadřuje názory a stanoviska steps2next s.r.o, jejích zástupců a/nebo dceřiných společností. Obsah vytvořený uživateli odráží názory a stanoviska osoby, která své názory a stanoviska zveřejňuje. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese steps2next s.r.o. odpovědnost za obsah vytvořený uživateli ani za jakékoli nároky na odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené použitím a/nebo publikováním a/nebo zobrazením obsahu vytvořeného uživateli na těchto webových stránkách. Odpovídáte za obsah, který zveřejňujete.

steps2next s.r.o si vyhrazuje právo monitorovat veškerý obsah vytvořený uživateli a odstranit jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který je nevhodný, urážlivý nebo porušuje tyto všeobecné obchodní podmínky.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že:

Tímto nám udělujete nevýhradní, převoditelnou, sublicencovatelnou, bezplatnou celosvětovou licenci k hostování, používání, úpravám, kopírování, reprodukci, editaci, překladu, veřejnému provozování či zobrazování obsahu vytvořeného vámi uživatelem v jakékoliv formě, formátu nebo médiu a k oprávnění ostatních k využití vašeho obsahu vytvořeného uživateli v jakékoliv formě, formátu nebo médiu.

Propojení na náš obsah

Následující organizace smí propojit na naše webové stránky bez předchozího písemného povolení:

Tyto organizace smějí propojit na naši domovskou stránku, publikace nebo jiné informace na našich webových stránkách, pokud je propojení: (a) nikterak zavádějící; (b) nenaznačuje falešně podporu, schválení nebo sponzorství propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) je v kontextu webových stránek propojující strany.

Žádosti o propojení od následujících typů organizací můžeme zkontrolovat a schválit:

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) propojení nás nestaví do špatného světla, ať už vůči nám nebo našim akreditovaným firmám; (b) organizace nemá u nás negativní záznamy; (c) prospěch z viditelnosti hypertextového odkazu vyvažuje nedostatek steps2next s.r.o.; a (d) odkaz je v kontextu obecných informačních zdrojů.

Tyto organizace smějí propojit na naši domovskou stránku, pokud je propojení: (a) nikterak zavádějící; (b) nenaznačuje falešně podporu, schválení nebo sponzorství propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) je v kontextu webových stránek propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 a máte zájem o propojení na naše webové stránky, kontaktujte nás prosím e-mailem na steps2next s.r.o.. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašich webových stránek, seznam URL, ze kterých chcete propojit na naše webové stránky, a seznam URL na našich webových stránkách, na které chcete propojit. Vyčkejte prosím 2-3 týdny na odpověď.

Schváleným organizacím je povoleno odkázat se na naše webové stránky následujícími způsoby:

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku není povoleno používat logo myEVreview nebo jiná umělecká díla pro účely propojení.

iFrames

Nesmíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za obsah, který se objevuje na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás ochráníte před jakýmikoli nároky a budete nás hájit v souvislosti s vašimi webovými stránkami. Neměly by se objevovat odkazy na webové stránky, které by mohly být interpretovány jako pomlouvačné, obscénní nebo kriminální, nebo které porušují práva třetích stran, nebo podporují takové porušení.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat odstranění všech odkazů nebo konkrétních odkazů na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na vyžádání okamžitě odstraníte veškeré odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady prolinkování kdykoli změnit. Pokračujícím prolinkováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami a ustanoveními prolinkování a budete je dodržovat.

Odstraňování odkazů z našich stránek

Pokud z jakéhokoli důvodu považujete odkaz na našich stránkách za urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů budeme zkoumat, nejsme však povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost. Neposkytujeme žádné záruky, že tyto webové stránky zůstanou dostupné nebo že budou udržovány aktuální.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškeré záruky, prohlášení a podmínky ve vztahu k našim webovým stránkám a jejich používání. Nic v tomto omezení odpovědnosti nebude:

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto omezení odpovědnosti podléhají výše uvedenému odstavci a řídí veškeré nároky vyplývající z omezení odpovědnosti, včetně nároků z odpovědnosti ze smlouvy, z protiprávního činu a porušení zákonné povinnosti.

Pokud jsou tyto webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu.